BioHidroMet

BioHidroMet
Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel

 

A kedvezményezett neve: Caster Bronz Kft.
A projekt címe: Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel
A szerződött támogatás összege: 460 850 920 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 66 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.
Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2017-0471

A Caster Bronz Kft. 2018-tól kezdődően nyertes projektvezetőként részt vesz a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” (kódszám: VÁLLALATI KFI_16) tárgyában meghirdetett pályázat kerestében a „BioHidroMet – Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel” projektje során megvalósuló fejlesztésekben.

A projekt során a Caster Bronz Kft. és a projektpartnerei a következő célokat szándékozik elérni:
  • Az egyre növekvő költségekkel elérhető fémek (ritkaföldfémek, platinacsoport tagjai, stb.) visszanyerése hulladékokból;
  • A nehézfémekkel szennyezett folyó és tóüledékek in-situ vagy off-site remediációja, kármentesítése;
  • A szelektíven gyűjtött, magas fémtartalmú hulladékokból történő fémkinyerés (reciklizáció).

A biohidrometallurgiai eljárások lényege, hogy a különböző formákban és különböző kémiai és fizikai mechanizmusokkal a szilárd fázisokhoz (pl. hulladékok, meddőhányó, talaj) kötött fémeket oldatba vigyük, és onnan azokat egyszerű módszerekkel (kicsapatás, flotáció, stb.) feldúsítsuk. A biohidrometallurgiai eljárásokat a világ számos országában nagyléptékben alkalmazzák, elsősorban réz, arany és uránium dúsítására. Az eljárások közös előnye a költséghatékonyság, lévén a hulladékokban, meddőkben a fémtartalom többnyire 1 ppm alatt marad, ami pirometallurgiai módszerekkel (olvasztás, pörkölés) már nem teszi lehetővé gazdaságos kinyerésüket. A biohidrometallurgiai eljárások közös hátránya a nagy időigényük, illetve az irányíthatatlanságuk. Ez utóbbi két hátrányt igyekszik kiküszöbölni a projekt, amelyben hazai meddők, hulladékok, iszapok fémtartalmát mikrobiológiai módszerekkel kinyerve érünk el kettős célt: alapanyagokat termelünk a kohászat számára (fémvisszaforgatás), illetve kármentesítjük a fémekkel szennyezett földtani közegeket, üledékeket.

Magas hőfokon zajló biohidrometallurgiai módszerrel működő rézbánya látképe

 

A projekt sikeresen befejeződött 2020. február 29-én. A záráshoz kapcsolódó sajtóközleményt az alábbi linken elérheti.

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY